Multiple Sclerose

Revalidatietraject, de ‘MSexperience’ beleven

in Samenwerking met Platform.ms
Revalidatietraject
Photo: Pixabay

Mijn ergotherapeut zal niet blij met me zijn als ze dit leest… Waar slaat dat hele revalidatietraject op als je toch niet luistert?

Al die sessies, waar zijn ze goed voor geweest? Doelend op dit artikel, schrijvend laat in de avond. Lees eerder nacht. Ik kan weer eens niet slapen en dit verhaal moet er uit. Een verhaal over revalideren. Misschien wel een advies aan jou. Rusten doen we zo wel weer. 🙂

Het revalidatietraject

Laat ik bij het begin beginnen… Tijdens mijn zoektocht in de onwetende fase over MS, stuitte ik diverse keren op het woord revalidatietraject.

Mijn triggers zijn geactiveerd, wat houdt dit woord in?

Revalidatietraject; wanneer je door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening lichamelijk beperkt bent, kun je beroep doen op medisch specialistische revalidatie. Revalidatie kan een oplossing bieden voor diverse aandoeningen. Medisch specialistische revalidatie richt zich op twee hoofdgroepen: de neurologische en niet-neurologische aandoeningen. MS behoort tot de neurologische aandoeningen.

Jaarlijks doen zo’n 73.000 volwassenen een beroep op medisch specialistische revalidatiezorg. 44.000 patiënten revalideren poliklinisch en 7000 patienten revalideren klinisch. Daarnaast zijn er nog 22.000 volwassenen die een consult krijgen. Bron: revalidatie.nl

Zie je? Echt alleen ben je niet. Daarom heb ik dit ter sprake gebracht bij mijn neuroloog. Dit traject lijkt wel iets voor mij. Het kan me helpen. Ik kan mezelf helpen in deze verwarrende tijd!

In eerste instantie heeft de neuroloog dit revalidatietraject niet genoemd omdat ze dacht dat het wel goed met me ging. In werkelijkheid was dit niet zo. Maar ja, hoe goed ken je je patiënt als je deze hoogstens twee keer tien minuten hebt gezien? Op mijn aandringen heeft ze me op de wachtlijst gezet.

Die wachtlijst lijkt eeuwen te duren. In feite gaan er een paar maanden overheen.

Klaar voor de ‘MSexperience’

Januari, het stoplicht staat op groen. Mijn revalidatietraject bij het Rijdam gaat beginnen. Eerder ben ik al met fysiotherapie begonnen. Nu start ik ook met ergotherapie en maatschappelijk werk. Mocht je hier niet mee bekend zijn, dat was ik tenslotte eerst ook niet, hieronder volgt een korte uitleg over deze drie disciplines.

Fysiotherapie; hier beoefen je vaardigheden zoals bijvoorbeeld gaan zitten, liggen, lopen, handen bewegen. Of het vergroten van spierkracht en conditie. In mijn geval is dit wekelijks deelnemen aan medisch fitness, met om de paar maanden een controle n.a.v. de gemeten resultaten.

Ergotherapie; De ergotherapeut leert mij om weer alledaagse handelingen zelfstandig en naar behoren uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan lichamelijke verzorging, maar ook het huishouden. De hele agenda wordt besproken, zelfs jouw activiteiten in je vrije tijd! Je leert hoe je dingen anders kunt doen, in sommige gevallen zijn hier hulpmiddelen bij nodig waar de ergotherapeut advies in kan geven of bemiddelen. Ook krijg je advies betreffende jouw energiemanagement.

Maatschappelijk werk; de maatschappelijk werker begeleidt mij en eventueel mijn naasten bij de verwerking van de gebeurtenissen en mijn beperkingen. Maatschappelijk werk wordt ingezet wanneer er iets ingrijpends in je leven overkomt. Soms heb je nu eenmaal net even dat steuntje in de rug nodig. Ik in ieder geval wel.

Alle disciplines ergotherapie en maatschappelijk werk komen te samen bij de revalidatiearts. Deze is als medisch specialist eindverantwoordelijk voor de behandeling. Daarnaast bepaald de revalidatiearts welke expert voor jouw behandeling van toepassing is. Er wordt regelmatig met elkaar afgesproken om voortgang te bespreken.

Tot slot

Kan ik iets zinnigs adviseren over revalideren? Ja, dat kan ik. Doen! Zorg dat je zo snel mogelijk op de wachtlijst komt te staan.

Het is niet zo zeer in therapie gaan omdat je het allemaal niet aankan. Of doordat je hartstikke zielig bent. Nee, je ben niet zielig als je kiest om in therapie te gaan. Dit is een onderdeel van jouw nieuwe reis, oftewel “the MSexperience“.

Tijdens deze reis ben je aan het werk. Hard. Met jezelf, voor jezelf. Voor jouw omgeving. Voldoende handvatten om met je nieuwe ‘ik’ om te leren gaan. Je krijgt hierdoor nog meer kennis over en van jezelf. Persoonlijke groei. Groeien willen we allemaal toch? Weet je nog hoe graag je vroeger groter wilde zijn om bijvoorbeeld in die ene attractie te mogen? 😉

Probeer therapie zo te bekijken. Niet omdat het nu per se moet. Maar omdat je het zo graag wilt. Je wilt dat ritje maken. De MSexperience beleven. Geloof me, het is het waard.

Dit artikel is IN OPDRACHT door mij geschreven voor Platform.MS

2 thoughts on “Revalidatietraject, de ‘MSexperience’ beleven”

  1. Pingback: #49 QuoteMonday | tiepiesnicole.nl

Geef een reactie